VeValmezu.cz - Lidé ve Valašském Meziříčí - sami sobě...

  Přihlásit
Odhlásit
Registrovat

 

Vložte obsah na portálKatalog firem a odkazů ve Valašském Meziříčí a okolíInzerceČlánky a tiskovkyTipy na výletFotoReportVideoReportUživatelské profily

Domů | Zprávy regionu | Regionální zprávy | Zasáhněte do podoby rekonstrukce meziříčského náměstí!
Zatím nehodnoceno
Skupinky studentek představily na říjnovém zastupitelstvu možnou vizualizaci náměstí (fotografie nahlíží na náměstí z ptačí perspektivy)

Ve Valašském Meziříčí se v blízké budoucnosti plánuje rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic. Rada města s dostatečných předstihem odsouhlasila několik kroků, které by měly být před zahájením samotných prací provedeny.
„Od června letošního roku mohou občané našeho města zasílat na email aubrechtova@muvalmez.cz fotografie zachycující různá česká či světová náměstí, která se chlubí zajímavými prvky,“ řekl místostarosta města Jiří Pernický (NEZ) a pokračoval: „Na říjnovém zasedání zastupitelstva města předvedli studenti místní Střední průmyslové školy stavební a fakulty architektury v Brně tři návrhy možné podoby našeho náměstí. Posledním krokem je speciální anketa, která byla spuštěna právě dnes.“
Anketa určená sedmi konkrétním skupinám občanů našeho města proběhne ve dvou etapách. „První fáze spočívá ve zpracování vyplněných dotazníků. V druhé etapě získají stejní respondenti výsledky dotazníků k prostudování a vyjádření se k předloženým návrhům,“ vysvětlil Jaroslav Šindelka, zpracovatel speciální ankety a bývalý městský zastupitel.
Občané města byli rozděleni do skupin, které tvoří stávající a bývalí zastupitelé, členové výborů zastupitelstva, osadních výborů, komisí a místní komisí rady města, manažeři firem bydlící v našem městě, členové Fóra 2025, studenti středních škol s trvalým bydlištěm v našem městě, studenti vysokých škol a ostatní dobrovolní zájemci. „Dotazník obdrží 420 respondentů. Doufáme, že návratnost bude vysoká, čímž se zajistí dostatečná vypovídací hodnota dotazníků,“ uvedl zpracovatel ankety.
Anketa potrvá do konce listopadu 2011. Závěrečné výsledky, které by měly být známy do února roku 2012, budou prezentovány na městské zastupitelstvu, na městských webových stránkách a ve Valašskomeziříčském zpravodaji.
Dotazníky jsou pro zájemce z řad široké veřejnosti k dispozici na podatelnách městského úřadu a v turistickém informačním centru Sýpka. V elektronické podobě je anketa uložena na webu Fóra 2025 (http://www.forum2025.valasskemezirici.cz/doc/3/). „Lidé jej mohou stáhnout, vyplnit a následně odevzdat na podatelny městského úřadu nebo jej zaslat poštou,“ sdělil projektový manažer radnice Václav Valčík.
„Všechny tyto kroky byly a jsou učiněny proto, abychom se vyvarovali fatálních chyb, kterých se dopustila některá města,“ uzavřel místostarosta Jiří Pernický.

Autor: 
-vk-
Zdroj: 
Městský úřad Valašské Meziříčí