VeValmezu.cz - Lidé ve Valašském Meziříčí - sami sobě...

  Přihlásit
Odhlásit
Registrovat

 

Vložte obsah na portálKatalog firem a odkazů ve Valašském Meziříčí a okolíInzerceČlánky a tiskovkyTipy na výletFotoReportVideoReportUživatelské profily

Domů | Všeobecné provozní podmínky portálu VeValmezu.cz
Zatím nehodnoceno
 
Všeobecné provozní podmínky portálu VeValmezu.cz
 
1.       Základní informace
1.1   Projekt VeValmezu.cz je především zaměřen na informování o připravovaných a právě probíhajících akcích ve Valašském Meziříčí a jeho blízkém okolí, akcích určených široké veřejnosti za účelem naplnění volného času.
1.2   Projekt VeValmezu.cz je umístěn a zpřístupněn na internetu, pod hlavní doménou vevalmezu.cz a URL adresou http://www.vevalmezu.cz, dále jen „portál“ nebo "web".
1.3    Základní použití portálu je pro všechny komerční i nekomerční účely je zdarma.
1.4   Provozovatelem portálu je PFSTUDIO.CZ – více na www.pfstudio.cz
1.5   Základní e-mailová adresa portálu: info@vevalmezu.cz
 
2.       Provozní podmínky
2.1   Portál je veřejně přístupný na internetu pro všechny uživatele.
2.2   Pro vkládání obsahu se uživatelé nemusí registrovat, registrace je zcela zdarma.
2.3   Registrovaní a anonymní uživatele mohou zdarma vkládat komerční i nekomerční obsah na portál v souladu těchto podmínek, technických možností portálu a podmínek uvedených u vkládaného obsahu.
2.4   Uživatelé mohou vkládat na portál obsah v souladu s platnými vyhláškami a zákony České republiky a v souladu s dobrými mravy.
2.5   Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout registraci nového uživatele, odstranit, ukončit či jinak zablokovat již existujícího uživatele včetně blokace jeho IP adresy, bez předchozího upozornění.
2.6   Provozovatel si vyhrazuje právo na nezveřejnění či odstranění zveřejněného obsahu uživatele bez udání důvodu, bez předchozího upozornění.
2.7 Uživatel portálu při vkládání obsahu prohlašuje, že je vlastníkem nebo disponuje právy s nakládáním vloženého obsahu nebo se jedná o obsah volně šiřitelný.
2.8 Uživatel svou registrací na portálu poskytuje svou platnou e-mailovou adresu a případně další údaje, které nemají osobní povahu a nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
2.9 Uživatel portálu souhlasí se zveřejněním svých vložených údajů, dat a bere na vědomí, že provozovatel portálu nenese žádnou odpovědnost za zneužití těchto údajů, dat a obsahu.
2.10 Uživatel svou registrací na portálu vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do e-mailové schránky kterou uvedl v souvislosti s používáním portálu. Původcem těchto e-mailů je systém portálu nebo provozovatel portálu. Tyto aktivity nejsou považovány za spam ze strany portálu nebo provozovatele. Provozovatel portálu nebude zasílat na e-mail obtěžující reklamu a e-malové adresy neposkytne třetím stranám ke komerčním účelům.
2.11   Uživatel portálu svým jednáním nesmí nikterak úmyslně uvádět v omyl nebo obtěžovat ostatní uživatele portálu, spamovat či jinak narušit nebo ohrozit provoz portálu.
 
3.       Omezení odpovědnosti
3.1   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení vlastnických práv uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu nebo jména uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými obchodními známkami a nenese žádnou právní odpovědnost za škody vzniklé informacemi poskytnutými uživatelem prezentovanými na portálu.
3.2   Provozovatel neodpovídá za správnost, aktuálnost, zákonnost a úplnost údajů poskytnutých uživatelem uvedených na portálu.
3.3   Uživatel portálu prohlašuje, že provozovatel portálu nenese žádnou právní odpovědnost za škody či ušlý zisk v souvislosti s provozováním nebo používáním portálu vůči uživateli ani třetím stranám.
 
4.       Závěrečné ustanovení
4.1   Všechny informace a služby poskytované portálem mohou být využívány pouze k zákonným účelům ČR a v souladu s dobrými mravy.
4.2   Na tyto všeobecné provozní podmínky použití portálu mohou navazovat další podmínky uvedené na portálu samostatně.
4.3 Uživatel svou registrací souhlasí s provozními podmínky použití portálu.
4.4   Provozovatel portálu si vyhrazuje právo změny a je oprávněn tyto všeobecné provozní podmínky a provozní podmínky uvedeny na portálu samostatně měnit nebo upravovat bez předchozího upozornění za účelem upřesnění a zkvalitnění služeb portálu. Aktuální provozní podmínky jsou vždy zveřejněny na portálu.
4.5   Tyto všeobecné provozní podmínky nabývají účinnosti dne 18.10.2010.